Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany


Prejdi na obsah

Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany - definícia
Názov spoločenstva: Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany
Sídlo spoločenstva: Prídavková 9, 083 01 Sabinov
Forma spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zák. č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Registračné číslo v registri pozemkových spoločenstiev: R-0034
/PO(SB)
Dátum zápisu do registra: 16. 05. 2014
IČO: 42381347
DIČ: 2024098945

Výbor:

Miroslav Petija - predseda
Ing. Milan Matija - podpredseda
Ing. Marek Matija - tajomník
Vincent Matija ml. - člen
Miloš Páll - člen

Dozorná rada:

Rastislav Petija - predseda
Slavomír Hanzely - člen
Jaroslav Palenčár - člen

V súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Valné zhromaždenie konané dňa 23.02.2014 odsúhlasilo transformáciu našej spoločnosti, ktorá doposiaľ vystupovala ako spoločnosť bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou. Táto transformácia sa uskutočnila rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia LS Petija a spol Orkucany dňa 23. februára 2014, ktoré bolo overené prizvaným notárom. Na základe tejto transformácie uverejňujeme na tejto webovej stránke dokumenty, ktoré sú potrebné k transformácii na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva schválená na Valnom zhromaždení.
Stanovy pozemkového spoločenstva schválené na Valnom zhromaždení.
Zápisnica z Valného zhromaždenia overená notárom.

Návrh na zápis zmeny údajov do registra pozemkovýc spoločenstiev s právnou subjektivitou.


Výbor LPS Petija a spol. Orkucany zároveň uverejňuje Zoznam nezistených vlastníkov nehnuteľností.

Zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke podiely bude spravovať Slovenský pozemkový fond

....................................................................................................................................

Ako postupovať pri dedičskom konaní
Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
PRISTÚPENIE K ZMLUVE O SPOLOČENSTVE
....................................................................................................................................
Zodpovedný členovia výboru LPS Petija a spol. Orkucany za jednotlivé čiastky podľa uznesenia č.4 zo dňa 10.3.2018

Vincent Matija
Ing. Milan Matija Miroslav Petija Marek Matija Miloš Páll
185/10 185/6 185/3 185/4 185/2
185/11 185/13 185/9 185/7 185/5
185/12 185/15 185/16 185/8 185/14
Kontakt na jednotlivých členov výboru nájdete v záložke Kontakty
....................................................................................................................................

Dôležité linky

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

....................................................................................................................................

Aktuality
....................................................................................................................................

POZVÁNKA

pre všetkých členov spoločnosti a rodinných príslušníkov na akciu

"Lesné chodníčky"Miesto a čas stretnutia: 11.05.2019 8:00 pri predajni COOP JEDNOTA v Orkucanoch


Program
:
8:15 - odchod do lesa od COOP JEDNOTA, preprava na vlastné náklady autom.
9:00 - otvorenie a prechod lesným chodníčkom
12:00 - čas pre občerstvenie sponzorované Lesnou spoločnosťou, jedlo si zabezpečia vlastníci individuálne na vlastné náklady.

....................................................................................................................................

Príslučšné dokumenty z VZ konaného dňa 23.02.2019 si môžete stiahnuť v odkazoch pod týmto textom.

Pozvánka na valné zhromaždenie 23.02.2019 - uverejnená na internetovej stránke 22.01.2019

Inventarizačná správa za rok 2018 - uverejnená na internetovej stránke 11.02.2019Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 23.02.2019 :

Príloha 1: Prezenčná listina

Príloha 2: Správa mandátovej komisie

Príloha 3:
Správa predsedu výboru LPS za rok 2018

Príloha 4: Správa finančného hospodára za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

Príloha 5: Správa lesného hospodára za rok 2018

Príloha 6: Správa dozornej rady za rok 2018

Príloha 7: Dodatok č.1 k Zmluve o založení LPS

Príloha 7a: Príloha č.3 k Zmluve o založení LPS

Príloha 7b: Systém náležitej starostlivosti

Príloha 8: Uznesenie VZ LPS Petija a spol. Orkucany z 23.02.2019

....................................................................................................................................

VÝZVA

výboru pre vlastníkov LPS PETIJA a spol. Orkucany ohľadom čistenia lesa zvyškovej drevnej hmoty po jesennej ťažbe 2018 podľa uznesenia č.11

....................................................................................................................................

Príslučšné dokumenty z VZ konaného dňa 28.02.2018 si môžete stiahnuť v odkazoch pod týmto textom.

Pozvánka na valné zhromaždenie 24.02.2018 - uverejnená na internetovej stránke 30.01.2018

Finančná správa za rok 2017 -
uverejnená na internetovej stránke 13.02.2018

Rozpočet na rok 2018 -
uverejnená na internetovej stránke 17.02.2018

Inventarizačná správa za rok 2017 -
uverejnená na internetovej stránke 13.02.2018

Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 28.02.2018 - uverejnená na internetovej stránke 05.05.2018

Uznesenie z VZ LPS konaného dňa 28.02.2018 - uverejnená na internetovej stránke 05.05.2018

....................................................................................................................................

Príslučšné dokumenty z VZ konaného dňa 04.03.2017 si môžete stiahnuť v odkazoch pod týmto textom.

Pozvánka na valné zhromaždenie 04.03.2017 - uverejnená na internetovej stránke 07.02.2017

Inventarizačná správa za rok 2016 - uverejnená na internetovej stránke 01.03.2017Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 04.03.2017 :

Príloha 1: Správa mandátovej komisie

Príloha 2:
Správa predsedu výboru LPS za rok 2016

Príloha 3: Správa finančného hospodára za rok 2016

Príloha 4: Správa lesného hospodára za rok 2016

Príloha 5: Správa dozornej rady za rok 2016

Príloha 6: Rozpočet na rok 2017

Príloha 7: Uznesenie VZ

....................................................................................................................................

Príslučšné dokumenty z VZ konaného dňa 30.01.2016 si môžete stiahnuť v odkazoch pod týmto textom.

Pozvánka na valné zhromaždenie 30.01.2016 - uverejnená na internetovej stránke 31.12.2015

Finančná správa za rok 2015 -
zverejnená 05.01.2016

Rozpočet na rok 2016 -
uverejnený na internetovej stránke 21.01.2016

Inventarizačná správa za rok 2015 -
uverejnená na internetovej stránke 11.01.2016

Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 30.01.2016


Uznesenie z VZ LPS konaného dňa 30.01.2016

....................................................................................................................................


Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 15.03.2015 :

Príloha 1: Správa mandátovej komisie

Príloha 2:
Kontrola uznesení z predošlých VZ za rok 2014

Príloha 3: Správa finančného hospodára, rozpočet na rok 2015

Príloha 4: Plán činnosti na rok 2015

Príloha 5: Správa volebnej komisie

Príloha 6: Návrh výboru LPS na schválenie do Uznesenia VZ

Príloha 7: Uznesenie VZ

....................................................................................................................................

Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 28.12.2014 :

Príloha 1: Uznesenie z VZ LPS konaného dňa 28.12.2014

Príloha 2:
Finančná správa za rok 2014

Príloha 3: Správa OLH za rok 2014

Príloha 4: Správa Dozornej rady za rok 2014

Príloha 5: Návrh do uznesenia

....................................................................................................................................
Výberové konanie na ťažbu drevnej hmoty
>>> pre bližšie informácie kliknite tu <<<

Úvod | Kontakty | Komentáre | LS Orkucany | Pre vlastníkov | Mapa stránky

TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu