portfolio website templates


Oznamy - aktuality

Pozvánka


pre všetkých členov spoločnosti a rodinných príslušníkov na akciu 


"Lesným chodníčkom"

Miesto a čas stretnutia: 27.06.2020 8:00 pri predajni COOP JEDNOTA v Orkucanoch

Program: 

8:15 - odchod do lesa od COOP JEDNOTA, preprava na vlastné náklady autom.

9:00 - otvorenie a prechod lesným chodníčkom .

12:00 - čas pre občerstvenie a podávanie guľáša z diviny sponzorované LPS.


PROSÍME VLASTNÍKOV  O ÚČASŤ Z DÔVODU PRIEBEHU JUŽNEJ HRANICE, KTORÁ BOLA VYZNAČENÁ PO ZAMERANÍ.

© Copyright 2020 Ing. Július Pavlovský/LPS Petija a spol. Orkucany - Ochrana údajov v kontexte s GDPR