Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany


Prejdi na obsah

Výberové konanie

LS Orkucany

Údaje o mieste ťažby

· Miesto výkonu ťažby

1. Porast č. 557 (Bodovce)

2. Porast č. 558 (Bodovce)

3. Porast č. 567 (Bodovce)

4. Porast č. 565 (Bodovce)

· Drevinové zloženie porastov

Ťažba je tvorená prevažne:

1. ihličnaté 100 m3, listnaté 200 m3

2. ihličnaté 30 m3, listnaté 50 m3

3. ihličnaté 20 m3, listnaté 180 m3

4. ihličnaté 100 m3, listnaté 400 m3

· Vek porastov

95-125 rokov

· Forma hospodárskeho spôsobu:

1. 300 m3 - dorub

2. 80 m3 - dorub

3. 200 m3 - maloplošná podrastová

4. 500 m3 - dorub

· Sklon

do 40 %

Podmienky ťažby

· Dátum začatia a ukončenia ťažby

- podľa dohody, ktoré budú uvedené v zmluve

· Upratanie ťažobného a zvozného priestoru

Výberové kritéria

· Cena s DPH – vyťažený a priblížený 1 m3 dreva na odbernom mieste

· Referencie, odbornosť

Podmienky podania cenovej ponuky

·
Kontakt pre terénnu obhliadku a upresnenie: Jozef Kišš, predseda výboru t.č.: 0911095397

· Písomne na adresu LPS

· Obálku označiť „NEOTVÁRAŤ“

· Ukončenie výberového konania : 30.03.2014

Úvod | Kontakty | Komentáre | LS Orkucany | Pre vlastníkov | Mapa stránky

TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu